Utredningar:      Publika arbeten:

2012          

Hållbar stadsplanering i ett historiskt perspektiv.

Uppsats i hållbar utveckling, Högskolan Gotland)

2010                             

Ralph Erskine och Bodafors kyrka

D-uppsats i konstvetenskap

Högskolan på Gotland)

2004                             

Nya upplevelser kring ...

(Ny rastplatsinformation för Vägverket Region Sydöst)

2009                             

Erik Lundberg som restaureringarkitekt …

(C-uppsats i konstvetenskap Stockholms universitet)

2002                             

”bruka cykeln i den dagliga resan”

(Cykelstrategi för Vägverket region Sydöst)

2001                             

”Från 1299 till evigheten” (Jönköpings högskola)

2000                             

Trä och glas expo Småland. Vetlanda17 juni – 20 augusti (Leaderprojekt ”Smålandsgruppen FGH)

1999                             

Möbler för rum. Arvet från 1700-talet.

Vandringutställning från Vetlanda Museum i samarbete med Lars Sjöberg.

1998                             

Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län (Meddelande 1998:36)

1995                             

Dokumentation av byggnader och restaureringsarbeten i Åsens by, Haurida. (Aneby kommun. 1995)

1995                              

Centrum för kulturmiljövård i Åsens by. Aneby kommun

1994                             

Dokumentation av byggnader och restaureringsarbeten i Åsens by, Haurida. (Aneby kommun. 1994)

1993                             

Utbildning i kulturmiljövård och byggnadsvård genom restaurering av kulturlandskap och kulturhistoriskt intressant bebyggelse inom riksintresset Åsens by.(Aneby kommun).

1992                             

Utvärdering av verksamheterna i byggnadsminnet Hallska gården och dess betydelse för Gränna.(Examensarbete, Stockholms universitet)

1992                             

Johan Abreham Wilelius kyrkoarkitektur 1823-1837

(B-uppsats i konstvetenskap Stockholms universitet)

1992                             

Nässjö centrum i ett historiskt planeringsperspektiv.(Uppsats i bebyggelsehistoria, Stockholms universitet)

1991                             

Älgö - en bebyggelsehistorisk översikt.

(Uppsats Samhällplanerarlinjen, Stockholms universitet)

Övrigt:                  

Jag har under åren lyckats samla på mig erfarenhet trädgårdsanläggare, maskinförare, kriminalvårdare, sekreterare på en fastighetsbyrå, torvproducent och byggledare. Därtill har jag återuppbyggt ett äldre timmerhus som jag märkt upp, plockat ned, fraktat och uppfört som en traditionell röd småländsk mangård.

Referenser:                  

Lämnas gärna på begäran.

Jesper Kallhed © 2009