UTBILDNING

I min examen på samhällsplanerarlinjen (Stockholms universitet) har jag en fil.mag i konstvetenskap med inriktning arkitekturhistoria där även bebyggelsehistoria, stadsplanering och kutlurgeografi ingår.

2012  Hållbar utveckling                                                      7,5p

2010   Magisterexamen i konstvetenskap

1989-1993 (2009)         Stockholms universitet:                                

                                      Examen samhällsplanerarlinjen

                                      fil. kand. konstvetenskap.                  240p.

                                      Bebyggelsehistoria/byggnadsvård.      30p.

2000-2001                     Jönköpings högskola:  

                                      Projektledning                                       30p

1984-1985             Skolöverstyrelsen 

Byggteknik, ansvarig arbetsledare               

Jesper Kallhed © 2009