Tjänster:

Jag erbjuder unik kompetens inom samhällsplanering:

Vård- och underhållsplaner, enl. Svenska kyrkan. 

Hållbar utveckling

Bebyggelsehistoria och byggnadsvård

God bebyggd miljö

Miljökunskap

Kulturmiljövård

Projektledning

Utredningar/analyser

         

Dokumentation 

         

            

Jesper Kallhed © 2009