CV                       Jesper Kallhed

Examina:             Samhällsplanerare

                 Fil.mag. konstvetenskap

                           Projektledare

                                     Byggnadsingenjör

                                     Yrkesbevis byggarbete

Adress :                        Västergatan 4

                                     571 78 Forserum

Tel:                               0380 552356, 073 8052356

E-post:                          jesper.kallhed@telia.com        

Profil.                            Jag är samhällsplanerare med inriktning mot kulturmiljövård

Inriktning: Det som jag främst ”brinner för är kulturmiljöfrågor, samt

                                     projektinriktade arbetsuppgifter där jag kan utnyttja min

                                     målfokusering, uthållighet samt utbildning och erfarenheter.

Mest stolt för:              Som chef för Vetlanda museum fick jag möjlighet att initiera

tre EU-projekt som fortfarande drar till sig intresse. Därtill

fick jag fantastiska upplevelser och möten med spännande

människor.

  

                                     Mitt bidrag i utredningen ”Kulturhistoriskt intressanta

                                     industrimiljöer i Jönköpings län”.

                                     Genom mitt arbete som projektledare för Åsens by kunde

den rivningshotade kulturmiljön restaureras och skyddas

                                     som Sveriges första kulturreservat.

                                     Mitt arbete med ny turistvägvisning och turistinformation i

fem län inom Vägverket region sydöst.               

Jesper Kallhed © 2009